Zapalenie kłębuszków nerkowych jest chorobą nerek polegającą na rozwoju stanu zapalnego w obrębie kłębuszków nerkowych. Nieleczony stan zapalny powoduje zmiany wtórne w innych strukturach nerek, takich jak cewki, naczynia i utkanie śródmiąższowe.

Zapalenie kłębuszków nerkowych jest określane także jako glomerulopatia. Zwykle nie powoduje żadnych dolegliwości, więc trudno wykryć ją we wczesnym stadium.

Kłębuszki nerkowe tworzą sito, a ich głównym zadaniem jest filtrowane krwi. W przebiegu zapalenia kłębuszków nerkowych funkcje nerek są bardzo upośledzone.

Przyczyny zapalenia kłębuszków nerkowych

Zapalenie kłębuszków nerkowych (glomerulopatia) może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwotna glomerulopatia polega na tym, że patologiczny bodziec powoduje uszkodzenie kłębuszków nerkowych powodując zmiany morfologiczne.

Wtórne zapalenie kłębuszków nerkowych z reguły jest spowodowane innymi chorobami, takimi jak choroby dziedziczne i cukrzyca. Obraz morfologiczny i kliniczny są podobne w obu typach glomerulopatii.

Objawy zapalenia kłębuszków nerkowych

Zapalenie kłębuszków nerkowych we wczesnym stadium można wykryć na podstawie nieprawidłowości w badaniach moczu.

W przebiegu choroby mogą występować takie zaburzenia, jak izolowany białkomocz i krwiomocz, zespół nerczycowy, zespół nefrytyczny, a także ostra lub przewlekła niewydolność nerek.

Zespół nerczycowy objawia się wysoką zawartością białka w moczu, występowaniem uogólnionych obrzęków, obniżeniem ilości albumin w osoczu oraz hiperlipidemią i lipidurią.

Zespół nefrytyczny obejmuje takie dolegliwości, jak krwiomocz, skąpomocz, białkomocz oraz nadciśnienie tętnicze. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wzrost poziomu kreatyniny.

Leczenie zapalenia kłębuszków nerkowych

Leczenie wtórnego zapalenia kłębuszków nerkowych polega na terapii choroby podstawowej. Dzięki temu może na doprowadzić do całkowitego ustąpienia nefropatii. Bardzo ważne jest także zahamowanie rozwoju przewlekłej choroby nerek.

Leczenie pierwotnego zapalenia kłębuszków nerkowych polega na stosowaniu leków immunosupresyjnych. Leczenie obejmuje również zahamowanie postępu przewlekłej choroby nerek.

Duży nacisk kładzie się na wyeliminowanie czynników które przyśpieszają postęp choroby. Są to m.in. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemii, palenie tytoniu oraz występowanie przeszkody w odpływie moczu.

 

Zespół rowka nerwu łokciowego należy do grupy neuropatii kończyny górnej. Występuje on stosunkowo często – podobnie jak zespół cieśni kanału nadgarstka. Zespół rowka nerwu łokciowego jest chorobą, która częściej występuje

 

Zaburzenia kompulsywno obsesyjne jest chorobą występującą także pod nazwą nerwicy natręctw i zespołu anankastycznego lub nerwicy anankastycznej. Zaburzenia kompulsywno obsesyjne polega na występowaniu natrętnych myśli zwanych obsesjami. Kompulsje są natomiast

 

Zapalenie gęsiej stopki najczęściej występuje u pacjentów intensywnie uprawiających sport, czyli u biegaczy, pływaków, kolarzy i koszykarzy. Zapalenie gęsiej stopki polega na rozwoju stanu zapalnego przyczepu mięśnia krawieckiego, smukłego i